• תגובה

על הביקורת והמודעות העצמית של המזרחנות הישראלית

היסטוריה סביבתית, ארכאולוגיה ושינויי אקלים: לתרומתו של רוני אלנבלום למחקר הבינתחומי

גלובליזציה נאו־ליברלית, תאגידים רב־לאומיים והכישלון של רפורמת האקלים הגלובלית

עבר שימושי לעולם מתחמם: הדיסציפלינה ההיסטורית ומשבר האקלים