קריאות כיוון לקריאות כיוון נוספות

צחוק ההגמוניה

אוריאל אבולוף

פה פעור לרווחה, חושף שניים לבנות בחיוך רחב. מימינו ומשמאלו של המחייך שתי נשים, מחייכות אף הן, מעצימות את תחושת החדווה הקורנת מהתמונה. את השמחה מקהים קמעה פניו המרצינות של המאבטח מאחוריהם – ומראה האצבע המשולשת של המחייך…

  • הגמוניה בישראל

הציונות הדתית והחתירה להגמוניה

שלמה פישר

במסה זו אטען שבמשך ארבעים השנים האחרונות חתרה הציונות הדתית להגמוניה, לאו דווקא להגמוניה מלאה ודומיננטית, היינו, להיות הגורם המוביל ב"בלוק ההיסטורי" במונחים של גראמשי, אלא במובן זה שרצתה להשפיע על מגוון מרחביהם של החיים הציבוריים – הטריטוריאליים והביטחוניים…

  • הגמוניה בישראל

כשמדינת ההלכה כבשה את הממשלה: ההיסטוריה הארוכה והקצרה של המחנה הלאומני־אמוני

גייל טלשיר, אריאל דוד

ההפיכה המשטרית היא פרויקט הדגל של ממשלת הימין שנבחרה ב־2022. תנאי מקדים לגיבושה היה הטרנספורמציה הרדיקלית במחנה הימין הישראלי, שהפך בהדרגה לאנטי־ליברלי, אימץ מבנה משטרי המרכֵּז את כל העוצמה…

  • הגמוניה בישראל

קולוניאליזם, חוקה ודמוקרטיה

ראיף זריק

אחד ההיבטים המעניינים במהפכה המשטרית ובתנועת המחאה שהציתה הוא הפער העמוק בין ערבים בעולם הערבי בכלל, ופלסטינים בפרט, ליהודים ישראלים בישראל ובעולם בנוגע להבנתם את משמעות האירועים. לגבי מרבית היהודים מדובר בקרע אמיתי ועמוק. חלקם תיארו זאת…

  • הגמוניה בישראל

למה הם סופרים גופות?

יגיל לוי

אחת התופעות התרבותיות הנלוות למלחמת עזה היא דיווח שוטף על מספר לוחמי חמאס שנהרגו. במאמר זה אבקש להסביר את התפתחותה של תופעה זו בשיח הצבאי בישראל – מהפגנת נחישות, דרך קריטריון להצלחה, וכלה בהפגנת מימוש של מטרה…

  • מלחמת אוקטובר 2023
לקריאות כיוון נוספות