קריאות פתיחה לקריאות פתיחה נוספות

פסיכולוגיה ואני

עמיה ליבליך

בשאלות שהציגו העורכות לכותבות שהוזמנו, כמוני, לכתוב קצרות לגיליון הראשון של קריאות ישראליות חזר שלוש פעמים צמד המונחים "הדיסציפלינה שלך".

העולם היהודי: מבטים בישראל

עופר שיף

הקמת מדינת ישראל וההכרזה עליה כמדינת העם היהודי סימנה מפנה בכל הנוגע להגדרת תפקידיה בעולם היהודי שמחוץ לישראל.