הנחיות הגשה

בקריאוֹת ישראליוֹת יתקבלו לפרסום מאמרים ממגוון גישות תאורטיות ומתודולוגיות העוסקים בשאלות יסוד של החברה בישראל ואשר לא פורסמו בעבר בכל שפה שהיא. אין לשלוח אלינו מאמרים שהוגשו לפרסום בבמה אחרת.

קריאת כיוון היא טקסט עיוני קצר (עד 1,500 מילים) שמציג רעיון מקורי המאיר את החברה הישראלית באור חדש ומאתגר. הטקסט ייגזר מתחומי המחקר של הכותב.ת אך בו בזמן יהיה משוחרר מהכתיבה המחקרית הממשמעת ולכן יוכל להציג מחשבות ראשוניות, פרשנויות חדשות או עמדות מעוררות מחלוקת באופן פתוח יותר. מדור זה ישמש במה לתגובה מהירה ועדכנית לתהליכים מרכזיים; שמאפשרת ויכוח ודיאלוג אינטרדיספלינרי בין כותבים שונים; ומעודדת "להתפרע" יותר בכתיבה ולהציע מגמות עתידיות ביחס לתרבות והחברה הישראליות. 

כמו כן יתפרסמו סקירות ספרים העוסקים בתחומי העניין של כתב העת, ותגובות על מאמרים ועל סקירות שראו אור בגיליונות קודמים.

אורך מאמר מחקרי: עד 7,000 מילים (כולל האפָּרט המדעי)

אורך ביקורת ספר: עד 1,000 מילים

אורך ביקורת אסופת מאמרים: עד 1,500 מילים

להנחיות המפורטות להגשת טקסטים ראו כאן

  חלק 1 : פרטים אישיים

  חלק 2 : כותרת ותקציר

  חלק 3 : הצהרות

  פרטים אישיים

  חלק 1 : פרטים אישיים

  חלק 2 : כותרת ותקציר

  חלק 3 : הצהרות

  סוג, כותרת ותקציר

  חלק 1 : פרטים אישיים

  חלק 2 : כותרת ותקציר

  חלק 3 : הצהרות

  הצהרת מקוריות, התחייבות לבלעדיות והסכמה לפרסום בגישה חופשית