גלובליזציה נאו־ליברלית, תאגידים רב־לאומיים והכישלון של רפורמת האקלים הגלובלית

גיליון 2 I יוני 2022 I משבר האקלים בישראל