עבר שימושי לעולם מתחמם: הדיסציפלינה ההיסטורית ומשבר האקלים