תקשורת וחברה בעידן הדיגיטלי: לחקור אי־שוויון דיגיטלי בישראל

גיליון 1 I ינואר 2022