מיתוג הטראומה: זיכרון מלחמת יום כיפור ב"שעת נעילה"

גיליון 4 I יוני 2023 I קובץ בנושא מוזיקה פופולרית בישראל