נוכחות ולא זיכרון: המשכיות כמענה חברתי לשבי ביום הכיפורים

גיליון 4 I יוני 2023 I קובץ בנושא מוזיקה פופולרית בישראל