משבר האקלים: אתגר עצום, שינוי אפשרי

גיליון 2 I יוני 2022 I משבר האקלים בישראל