• מלחמת אוקטובר 2023

השיח המגדרי החדש בצבא לאחר השבת השחורה

גיליון 6 I יוני 2024 I חיים באי־ודאות