נוכחות ולא זיכרון: המשכיות כמענה חברתי לשבי ביום הכיפורים

גיליון 4 I יוני 2023 I קובץ בנושא מוזיקה פופולרית בישראל

מנהיגה במבחן

חגי צורף ומאיר בוימפלד, יבוא יום ויפתחו הארכיונים, ממשלת גולדה מאיר ומלחמת יום הכיפורים. כרמל, 2022. 440 עמודים.

גיליון 4 I יוני 2023 I קובץ בנושא מוזיקה פופולרית בישראל

"לעולם לא עוד": השפעת מלחמת יום הכיפורים על בניין הכוח של צה"ל

גיליון 4 I יוני 2023 I קובץ בנושא מוזיקה פופולרית בישראל

רוחות של שינוי: מגמות במחאות בישראל לפני מלחמת יום הכיפורים ואחריה

גיליון 4 I יוני 2023 I קובץ בנושא מוזיקה פופולרית בישראל

האם היו למלחמת יום הכיפורים השפעות על הכלכלה בישראל?

גיליון 4 I יוני 2023 I קובץ בנושא מוזיקה פופולרית בישראל

האם הוחמצה הזדמנות מדינית למנוע את מלחמת יום הכיפורים?

גיליון 4 I יוני 2023 I קובץ בנושא מוזיקה פופולרית בישראל