• הגמוניה בישראל

לאן נוליך את הבושה וההשפלה? בין מחאה דמוקרטית לממשלה כושלת

גיליון 5 I פברואר 2024 I קובץ בנושא המחאה נגד הרפורמה המשפטית