סבסוד פחמן וטלטלת עולם: מודרניזציה, אנרגיה ואקלים

גיליון 2 I יוני 2022 I משבר האקלים בישראל