מודעות תאורטית, עורמת הכוח האפיסטמולוגי וחקר הפוליטיקה בישראל