האם הוחמצה הזדמנות מדינית למנוע את מלחמת יום הכיפורים?

גיליון 4 I יוני 2023 I קובץ בנושא מוזיקה פופולרית בישראל