החברה החרדית בישראל: אתגריה של התבוננות מכמה נקודות מבט

בנימין בראון. חברה בתמורה: מבנים ותהליכים ביהדות החרדית. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2021. 483 עמודים.

גיליון 2 I יוני 2022 I משבר האקלים בישראל

ממיעוט מבוטל לכוח עולה: החרדים לאחר 1977

גיליון 1 I ינואר 2022