• מלחמת אוקטובר 2023

"אדמה מקודשת בדם": מקומה של הקרקע בנרטיב הזהות של ההתיישבות העובדת לפני טבח אוקטובר ולאחריו

גיליון 6 I יוני 2024 I חיים באי־ודאות