מנהיגה במבחן

חגי צורף ומאיר בוימפלד, יבוא יום ויפתחו הארכיונים, ממשלת גולדה מאיר ומלחמת יום הכיפורים. כרמל, 2022. 440 עמודים.

גיליון 4 I יוני 2023 I קובץ בנושא מוזיקה פופולרית בישראל