היסטוריה סביבתית, ארכאולוגיה ושינויי אקלים: לתרומתו של רוני אלנבלום למחקר הבינתחומי

גיליון 2 I יוני 2022 I משבר האקלים בישראל