מה משתקף מאגם החולה?

מיה דואני. האגם הנעלם: החולה כסמל להשתנות היחסי לסביבה במדינת ישראל. ירושלים: יד יצחק בן־צבי. 181 עמודים.

גיליון 2 I יוני 2022 I משבר האקלים בישראל