מודעות תאורטית, עורמת הכוח האפיסטמולוגי וחקר הפוליטיקה בישראל

האבולוציה של המזרחנות בישראל: בין הקולוניאלי ל"פוסט" ובין היישומי לאינטלקטואלי

מחקר התרבות הסוציולוגי בישראל: מצב הדברים

על דיבורים ומעשים: אידאולוגיה לשונית ופעולה חברתית

תקשורת וחברה בעידן הדיגיטלי: לחקור אי־שוויון דיגיטלי בישראל

שחיקת האימהוּת והתבססות ההדרה במשפט כאיום על מעמדן האזרחי של נשים בישראל

מצוקה נפשית ואלימות בחברה הערבית בישראל

היחס לעבריינות נוער בישראל כחלק מתהליכי הגיבוש של מרכז ושוליים חברתיים במדינה