קולות קוראים לגיליונות נושאיים

1. משבר האקלים בישראל / עורכים־אורחים: דותן הלוי, ד"ר נעמה טשנר, ד"ר נעמי יובל־נאה, ד"ר קרני קריגל, ד"ר לירון שני (סגור)

2. מוזיקה פופולרית בישראל / עורכים־אורחים: פרופ' עודד היילברונר, ד"ר ארי קטורזה (סגור)

3. חורבן וגאולה בקולנוע הישראלי העכשווי / עורכים־אורחים: ד"ר יעל מונק, ד"ר שמוליק דובדבני (סגור)

4. מחאת 2023 / עתיד הדמוקרטיה הישראלית / עורכות: פרופ' תמר הרמן, פרופ' עדנה לומסקי־פדר (סגור)

5. משפחתיזם – משפחתיות דרך עדשה אנליטית / עורכות־אורחות: ד"ר דלית שמחאי, פרופ' עמליה סער (סגור)

** פרס קרן גולדברג לשנת תשפ"ד-2024 מטעם למדא עיון – הוצאת הספרים השל האוניברסיטה הפתוחה **