קולות קוראים לגיליונות נושאיים

1. משבר האקלים בישראל / עורכים־אורחים: דותן הלוי, ד"ר נעמה טשנר, ד"ר נעמי יובל־נאה, ד"ר קרני קריגל, ד"ר לירון שני (סגור)

2. מוזיקה פופולרית בישראל / עורכים־אורחים: פרופ' עודד היילברונר, ד"ר ארי קטורזה (סגור)

3. חורבן וגאולה בקולנוע הישראלי העכשווי / עורכים־אורחים: ד"ר יעל מונק, ד"ר שמוליק דובדבני (הגשת תקצירים עד 1 באוגוסט 2022)