על קריאוֹת ישראליוֹת

קריאוֹת ישראליוֹת הוא כתב עת אקדמי, שפיט, מייסודה של האוניברסיטה הפתוחה. תכליתו לתת במה לידע מחקרי מקומי בתחומי מדעי החברה והרוח בהגדרתם הרחבה, לעורר שיח חוצה דיסציפלינות ולהעשיר את ארון הספרים האקדמי בעברית בנושאים אמפיריים ותאורטיים הרלוונטיים לחברה הישראלית.

כתב העת מפרסם מאמרים מדיסציפלינות שונות במדעי הרוח והחברה דוגמת סוציולוגיה, מדע המדינה, היסטוריה, פילוסופיה, פסיכולוגיה, כלכלה, אנתרופולוגיה, אמנות, עבודה סוציאלית; וכן מאמרים המציגים היבטים חברתיים של חקר מדעים או פרופסיות, כמו רפואה ועריכת דין, וביקורות ספרים שעניינם היבטים שונים של החברה בישראל.

לצד המאמרים והסקירות במתכונת ה"קלסית", קריאוֹת ישראליוֹת מגיש גם תכנים דיגיטליים המשיקים לעשייה מחקרית כגון הרצאות אורח מצולמות, הסכתים ועבודות מתחומים המחייבים המחשות ויזואליות. בכל גיליון מופיע גם ניתוח של תערוכה אחת המוצגת במרחב ציבורי כלשהו בעת פרסום הגיליון. התערוכה היא עוד דרך להציג את מגוון הקריאות האפשריות של החברה והתרבות בישראל.

קריאוֹת ישראליוֹת רואה אור בפורמט דיגיטלי, והוא זמין לקהל הרחב ללא תשלום (open access). בכל שנה רואים אור שני גיליונות – האחד נושאי והשני ללא נושא מרכֵּז.

חוקרים בתחומים המוזכרים כאן ואחרים מוזמנים להגיש לנו מפרי עטם. כל החומרים עוברים טרם פרסומם שיפוט עמיתים מוקפד.

מאמרי קריאוֹת ישראליוֹת מופיעים במפתח כתבי העת בעברית של אוניברסיטת חיפה.

עורכות ראשיות: פרופ' תמר הרמן (האוניברסיטה הפתוחה)
                             פרופ' עדנה לומסקי־פדר (האוניברסיטה העברית בירושלים)

עורכת מדור תערוכות: פרופ' תמר אלאור (האוניברסיטה העברית בירושלים)

עורך מדור ראיונות: פרופ' גיא בן־פורת (אוניברסיטת בן־גוריון בנגב)

רכז מערכת והפקה: אלון עוז

עריכת הטקסטים: תרצה יובל (עברית)
                                 ליליאן כהן (אנגלית)

עיצוב ועימוד: יעל עינת־ארדיטי

הגהה: צאלה קליין־בירנבאום

זכויות יוצרים: דנה קנובלר

חברי המערכת: ד"ר איימן אגבאריה (אוניברסיטת חיפה); פרופ' אילת הראל (אוניברסיטת בן־גוריון בנגב); ד"ר גילי הרטל (אוניברסיטת בר־אילן); פרופ' ורדה וסרמן (האוניברסיטה הפתוחה); פרופ' ישי לנדא (האוניברסיטה הפתוחה); ד"ר יעל מונק (האוניברסיטה הפתוחה); פרופ' ערן פישר (האוניברסיטה הפתוחה); ד"ר לירון שני (האוניברסיטה העברית בירושלים)

ISSN 2790-7279