דבר המערכת, גיליון מיוחד: מלחמת אוקטובר 2023

על המחבר.ת

פרופ' תמר הרמן, המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחה, והמכון הישראלי לדמוקרטיה
דוא"ל: [email protected]

פרופ' עדנה לומסקי־פדר, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ובית ספר לחינוך, האוניברסיטה העברית
דוא"ל: [email protected]

כדי לאפשר לעמיתות ועמיתים לתת ביטוי לידע האקדמי שלהם בנושאים רלוונטיים בימים קשים אלה, החלטנו ליצור מעין ארכיון אד־הוק של "קריאות כיוון" קצרות (עד 1,500 מילה). הכוונה למבטים שונים  על התקופה דרך מחקר, המשגות ותיאוריה. החומרים יועלו לאתר לאלתר ללא קריאת עמיתים (למעט העורכות), בעיקר כדי לשמר את רוח הזמן.  

שנדע ימים טובים מאלה.

תמר הרמן, עדנה לומסקי־פדר